ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)

เบร คอสเมติก แลบ

วัสดีครับ ทุกๆ ท่าน. . .

41/14-15 หมู่ 8 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

       ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักตัวผม

       ผมจบแพทย์เมื่อปีพ.ศ. 2528 จากนั้นก็ได้อาสาไปทำงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งในสมัยนั้นการจะเดินทางไปอุ้มผางเป็นเรื่องที่ลำบากมาก เพราะต้องเดินทางผ่านประเทศพม่ากว่า 40 กิโลเมตรแล้วจึงจะวกเข้าสู่อำเภออุ้มผาง

       ในช่วงระหว่างนั้นผมได้มีส่วนในการบุกเบิกอำเภออุ้มผางร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้อุ้มผางและน้ำตกทีลอซูเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก (ทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Google ด้วยการค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ด: บรรลือ กองไชย) — ผมอาสาสมัครรับราชการอยู่ที่นี่เป็นเวลา 6 ปีเต็ม!

       จากนั้นจึงขอเข้ามาศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางและก็ได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมทางด้านผิวหนังอีกมากมาย ซึ่งครูผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผมได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรครีมตำรับยาทางด้านผิวหนังและเวชสำอางก็คือ นายแพทย์สุนทร จารุชนะพงศ์ธร ซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจุฬา และอีกท่านก็คืออาจารย์นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ ซึ่งเป็นทั้งแพทย์ผิวหนังและนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ

       ทั้งสองท่านเป็นแรงผลักด้นให้ผมได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยต้นตำรับต่างๆ มากมายทั้งในด้านของตำรับยาทางผิวหนังและเวชสำอาง จากนั้นผมก็ได้เข้าร่วมอบรมและดูงานทางด้านเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้เห็นนวัตกรรมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจความงาม ซึ่งทั้งวิทยาการทางการแพทย์และธุรกิจความงามกำลังเดินทางมาบรรจบกันอย่างแน่นอน! — เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้

       ผมจึงถือโอกาสนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตำรับสูตรเครื่องสำอาง เวชสำอางและสปา ด้วยการประยุกต์เอานวัตกรรมที่กำลังเป็นแนวโน้มในอนาคตมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคในบ้านเรา ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คนไทยเราอาจจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดก่อนชาติอื่นๆ ก็เป็นไปได้

       สำหรับบริษัทเบร คอสเมติก แลบ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545   ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 300,000 บาท ดำเนินธุรกิจหลักคือพัฒนา, จำหน่ายและนำเข้าเครื่องสำอาง

       ปลายปี 2547 บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ให้พัฒนาสูตรครีมบำรุงผิวหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดริ้วรอยและทำให้หน้าขาวใส   เราได้ทำการทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

       จากนั้นก็ได้ว่าจ้างบริษัทหลายแห่ง ให้ผลิตครีมบำรุงผิวตามสูตรที่ทางบริษัทฯ พัฒนาให้กับบริษัทโอซีซีเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

       ผลิตภัณฑ์ของเบรคอสเมติกแลบ ได้รับการพัฒนาสูตรโดยอาศัยฐานข้อมูลจากต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำในด้านเวชสำอางและการค้นคว้าวิจัย พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่จากแหล่งผู้พัฒนาสารเคมีจากต่างประเทศ   ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของเบรคอสเมติก จึงมีข้อได้เปรียบและโดดเด่น ที่แตกต่างจากผู้ผลิตเครื่องสำอางทั่วไปในประเทศ รวมไปถึงของต่างประเทศหลายแห่ง

-- และนี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้บริษัท โอซีซี (มหาชน) จำกัด
เลือกบริษัทเบร คอสเมติก แลบ ซึ่งเป็นบริษัทนอกเครือรายเดียวให้เป็นผู้พัฒนาสูตรพิเศษนี้
--

       ที่ผ่านมา เบรคอสเมติกได้ว่าจ้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางหลายแห่ง ให้ผลิตเครื่องสำอางตามสูตรที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมา   ทำให้ต้องประสบกับปํญหา

       ทั้งหมดนี้คือ ปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์... ยังไม่หมดครับ!

ความลับทางการค้า

       ... ใช่ครับ ความลับทางการค้าที่ว่าก็คือ -- สูตรลับของผลิตภัณฑ์ -- อันเป็นหัวใจสำคัญ ที่เบรคอสเมติกต้องแจ้งให้กับโรงงานผู้ผลิตทราบ ... แต่ถึงแม้จะมีการทำสัญญาผูกมัดไว้ก็ตาม ก็หาได้มีผลทางกฎหมาย   เพราะอะไร?   ... ทราบมั้ยคร้บ

การเปลี่ยนสีหรือกลิ่น ก็สามารถเลี่ยงสัญญานั้นได้แล้ว...!

       ถูกต้องครับ... จากจุดนี้ถือได้ว่าเป็นบทเรียนและจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่ง   ทำให้บริษัทฯ ต้องมีโรงงานผลิตของตนเองและด้วยการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์   ทีมงานนักวิจัยที่กระตือรือร้น และการมีความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีข้อแตกต่างที่เด่นชัด:-

  • ใช้แล้วเห็นผลเร็ว
  • ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวสูง
  • ปราศจากการปนเปื้อน
  • ราคาที่สมเหตุสมผล
  • ผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีจุดขายทางการตลาดที่ชัดเจน

       นอกจากนี้ สิ่งที่ทางเบรคอสเมติกแลบให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ จรรยาบรรณและความเชื่อใจทางธุรกิจ เพราะเรามีบทเรียนที่น่าจดจำ   ดังนั้นคุณมั่นใจได้ว่า สูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะไม่นำไปให้ผู้อื่น - ไม่ว่ากรณีใดๆ ... และแน่ใจได้ว่า สูตรนี้จะมีเฉพาะคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสั่งผลิตได้

เพราะเราเชื่อมั่นว่า "ความเชื่อใจ เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ"

       ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ทำให้เราผ่านมาจนถึงจุดนี้ได้   เราไม่ต้องการเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด หรือมียอดขายสูงที่สุด   แต่เราต้องการจะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือที่สุดและไม่เป็นสองรองใคร

นายแพทย์บรรลือ กองไชย
กรรมการผู้จัดการ


 


เราไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดหรือดีที่สุด
แต่เรามั่นใจว่า เรามีจุดแข็งที่ไม่เป็นสอง — รองใคร!

 

ขึ้นบน

ติดต่อทีมงานเบร | ©2013 โดย เบร คอสเมติก แลบ
 

บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด
41/14-15 หมู่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-153-4561, 02-153-4737-9  แฟกซ์: 02-153-4562
email: ฝ่ายขาย OEM/ODM
Line: BRESALES