ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)

 
    รับจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)

oem

 

 

การทำ OEM เครื่องสำอาง ถือว่าเป็นการลงทุนในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของคุณเองด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมาก ใช้เวลาเตรียมการไม่นาน (ประมาณ 2 - 6 เดือน)  แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ดังนั้นการจะเลือกผู้ผลิตเครื่องสำอางที่จะทำ OEM ให้คุณ จึงเป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะต้องมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ให้เลือก   แต่ที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์นั้นควรจะมีคุณภาพ ดูน่าเชื่อถือ เห็นผลชัดเจนจากการใช้และผ่านการทดสอบความเสถียรของผลิตภัณฑ์ (Stability Test) เรียบร้อยแล้ว

ที่บารามี แลบบอราทอรี่ส์ รับผลิตแบบ OEM ที่ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัมขึ้นไป   ถ้าคุณเป็นสมาชิกของเว็บ Barami Laboratories อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าไปเลือกรายการสินค้าที่คุณสนใจได้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก แนะนำให้คุณสมัครสมาชิกก่อน (มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท)

 

นี่เป็นขั้นตอนในการทำงาน แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

ลูกค้าสนใจ/ติดต่อสอบถาม (Client Request)

ก่อนที่จะทำธุรกิจเครื่องสำอาง แนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของบารามี แลบบอราทอรี่ส์ สิ่งที่คุณควรศึกษาและควรรู้ก็คือเรื่องสารออกฤทธิ์, บรรรจุภัณฑ์, การจดทะเบียนบริษัท, การจดเครื่องหมายการค้า, การตั้งชื่อแบรนด์ - ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการทำตลาด

เมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว คุณก็จะพอมีแนวทางบ้างในการเริ่มต้นทำธุรกิจ...

หลังจากที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพียงพอแล้ว และคุณสนใจอยากจะทำแบรนด์เครื่องสำอางของคุณเอง โดยใช้สูตรมาตรฐานของบริษัทฯ     คุณสามารถแจ้งความประสงค์ และนัดเวลาเข้ามาที่ทำการบริษัทฯ (ตามแผนที่ — กดคลิ๊ก) เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมพร้อมทั้งดูเนื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Consulting)

ขั้นตอนนี้ ทีมงานของเราจะเรียนเชิญคุณเข้ามา ณ.ที่ทำการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแก่คุณ   สารออกฤทธิ์สำคัญที่มีในผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจุดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว

นอกจากนี้ ทีมงานจะอธิบายถึงวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้น - จนแล้วเสร็จ และในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลานานกี่วัน   ค่าใช้จ่ายประมาณการที่เกิดขึ้นเท่าไหร่   ในขั้นตอนนี้คุณจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำงาน

... ถึงตอนนี้คุณก็จะมั่นใจมากขึ้น และมองเห็นช่องทางในการตลาดชัดเจน

ทำสัญญาจ้างผลิตและพัฒนา (Contract)

เมื่อทีมงานของเราได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแก่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทีมงานของบริษัทฯ ก็จะสรุปความต้องการของคุณ พร้อมทั้งราคาที่นำเสนอ

ถ้าคุณสนใจและตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสํญญา  

เลือกและทดสอบบรรจุภัณฑ์ - ยื่นขอจดแจ้งอย. (Packaging Development - FDA Registration)

ขั้นตอนนี้ ทางทีมงานบารามี แลบบอราทอรี่ส์ จะให้คำแนะนำแก่คุณในการเลือกบรรจุภัณฑ์และการออกแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ (ถ้าคุณต้องการ)     เมื่อคุณสรุปรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้แล้ว ให้คุณนำบรรจุภัณฑ์นั้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลคุณ เพื่อนำไปทดสอบการเข้ากันได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ต่อไป (ใช้เวลาทดสอบ 10 วัน)

เพื่อความรวดเร็ว แนะนำให้คุณตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณ 2 - 5 ชื่อ เพื่อใช้ยื่นขอจดแจ้งสูตรกับทางอย.

ในขณะเดียวกันให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ พร้อมทั้งตั้งชื่อแบรนด์เครื่องสำอางของคุณ เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นจดสูตรเครื่องสำอางสำหรับแบรนด์เครื่องสำอางของคุณ เพื่อขอเลขที่จดแจ้งกับทางองค์การอาหารและยา (Thai FDA) — ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาราว 30 วัน (ในบางกรณีอาจจะยาวถึง 2 เดือนได้)


สรุปที่คุณต้องทำในขั้นตอนนี้คือ

  1. ตั้งชื่อแบรนด์สินค้าและโลโก้ของคุณ
  2. ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
  3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่นขอเลขที่จดแจ้งจากอย. — กดคลิ๊ก!
  4. เลือกแบบบรรจุภัณฑ์
  5. นำบรรจุภัณฑ์ไปจ้างออกแบบฉลากและกล่อง
  6. นำบรรจุภัณฑ์มาให้ทีมงาน เพื่อใช้ทดสอบ

ทำการผลิต (Production)

เมื่อผลการทดสอบการเข้ากันได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ — ผ่านเรียบร้อย  และการยื่นขอจดแจ้งสูตรจากอย. ได้รับการอนุมัติแล้ว  ทีมงานของบริษัทฯ จะแจ้งผลให้คุณทราบ พร้อมทั้งให้คุณทำการเปิดใบสั่งซื้อ ตามแผนที่ได้แจ้งไว้กับทางฝ่ายขายของบริษัทฯ  

ในขณะเดียวกันก็ทำการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต — ส่งมอบให้กับทางโรงงาน   ฝ่ายผลิตก็จะวางแผนการผลิตและวางแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิต   เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จะลงมือผลิตสินค้าของคุณ


หมายเหตุ
:
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณ (Finished Goods: FG) จะทำการส่งมอบภายใน 15 วัน หลังจาก

  1. การเปิดใบสั่งซื้อ (PO) และวางมัดจำ
  2. บรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงโรงงานทุกรายการ

     

ส่งมอบสินค้า (Shipment)

ก่อนทำการส่งมอบสินค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปของคุณ    ถ้าสินค้าของคุณผ่านมาตรฐานการตรวจสอบเรียบร้อย ทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่งมอบสินค้าให้กับคุณต่อไป

 

 

ขึ้นบน

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com