ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)


    รับจ้างผลิตแบบ ODM
(Original Development & Design Manufacturing)

odm

 

 

ถ้าคุณต้องการจะลงทุนในธุรกิจเครื่องสำอางอย่างจริงจัง และคุณต้องการพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี   สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องหาให้ได้ว่า ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใดที่มีความพร้อม และมีความเชี่ยวชาญในการผลิต การวิจัย และที่สำคัญมีทีมงานที่จะให้คำแนะนำแก่คุณได้ดีที่สุด

ODM เป็นการให้บริการที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำ การให้ความรู้แก่คุณ ร่วมในการวางแผนงานเบื้องต้นกับคุณ   หลังจากที่คุณได้เรียนรู้อย่างเต็มที่แล้ว และคุณมีความมั่นใจ พร้อมทั้งมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจแล้ว  ทางทีมงานก็จะนำเสนอคอนเซปท์สินค้า ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายทางการตลาดเฉพาะสำหรับคุณ และทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย และร่วมวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายกับคุณ — ทั้งหมดนี้เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการเอง คือการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ   ส่วนการผลิตจะเป็นหน้าที่ของเรา — ถ้าคุณเห็นโอกาสและมั่นใจทีมการตลาดของคุณแล้ว ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

นี่เป็นขั้นตอนในการทำงาน แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

ลูกค้าสนใจ/ติดต่อสอบถาม (Client Request)

ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่บริษัทบารามี แลบบอราทอรี่ส์ โดยผ่านทาง

  1. ช่องทางนี้ — กดคลิก! (: เป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นที่คุณต้องการ) พร้อมทั้งมีอีเมล์ถึงคุณเพื่อยืนยันแหล่งที่มา       ข้อมูลเบื้องต้นของคุณจะถูกส่งให้กับฝ่ายขายที่ดูแลงาน OEM/ODM   หรือ

  2. คุณอาจจะเข้ามาที่ทำการของบริษัทโดยตรงตามแผนที่นี้  จากนั้นให้ระบุข้อมูลเบื้องต้นที่คุณต้องการให้เบร พัฒนาให้คุณ


ในขั้นตอนนี้จะมีพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลงาน OEM/ODM คอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คุณ ด้วยการอธิบายถึงวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลานานกี่วัน   มีค่าใช้จ่ายประมาณการเท่าไหร่   ในขั้นตอนนี้คุณจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Consulting)

ขั้นตอนนี้ ทีมงานของเราจะเรียนเชิญคุณเข้ามา ณ.ที่ทำการบริษัท เพื่อนำเสนอเอกสารเบื้องต้นที่คุณควรรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ที่น่าสนใจแก่คุณ   นอกจากนี้ทีมงานจะชี้แนะแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้คุณมีพื้นฐานในการวางกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ

เมื่อคุณได้รับความรู้และแนวทางเบื้องต้นแล้ว ทีมงานบารามี ก็จะทบทวนและสรุปความต้องการเบื้องต้นกับคุณอีกครั้ง   จากนั้นจะนำข้อมูลนี้ไปร่วมประชุมกับทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางเฉพาะสำหรับคุณ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 2 - 3 วันทำการ

ทำสัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Contract)

เมื่อทีมงานบารามี แลบบอราทอรี่ส์ ได้ทำการสรุปผลในการพัฒนาสูตรกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสูตร  ก็จะแจ้งให้คุณทราบ เพื่อให้คุณตัดสินใจว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่    

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสํญญาจ้างพัฒนาสูตรและผลิตสินค้า   ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องและได้ทำการตกลงร่วมกันแล้ว ก็จะทำบันทึกและลงลายชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน

นำเสนอและสรุปคอนเซปท์และกลยุทธ์การขาย (Confirmation of Product Concept and Sales Strategies)

ขั้นตอนนี้ ทีมงานของเราจะสรุปคอนเซปท์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพูดคุยกับคุณ พร้อมทั้งให้คุณยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร   จากนั้นก็จะร่วมสรุปกลยุทธ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตต่อไปในอนาคต

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ทางทีมงานบารามี จะให้คำแนะนำแก่คุณในการเลือกบรรจุภัณฑ์และให้คำแนะนำในการออกแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)   เมื่อคุณสรุปรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เรียบร้อยแล้ว ให้คุณนำบรรจุภัณฑ์นั้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลคุณ เพื่อนำไปทดสอบการเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ต่อไป

พัฒนาและสรุปสูตร - ยื่นจดแจ้งอย. (Design Development and Confirmation of Sample Product - FDA Registration)

จากนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็จะเริ่มดำเนินการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางของคุณ พร้อมทั้งจัดส่งตัวอย่างให้คุณได้ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 3 ครั้ง   เมื่อคุณพอใจในการพัฒนาสูตรแล้ว ทางทีมงานก็จะทำการสรุปสูตรเครื่องสำอาง พร้อมทั้งราคาต้นทุนของสินค้า และนำเสนอราคาให้คุณทราบ

ถ้าคุณตกลงเรื่องราคาเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะเตรียมเอกสารสรุปสูตรเครื่องสำอางของคุณ พร้อมทั้งขึ้นเนื้่อผลิตภัณฑ์ที่ได้สรุปสูตรแล้ว เพื่อใช้ในการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ (Stability and Compatibility Test) ต่อไป

ในขณะเดียวกันให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ พร้อมทั้งตั้งชื่อแบรนด์เครื่องสำอางของคุณ สำหรับนำไปใช้ประกอบการยื่นจดสูตรเครื่องสำอางเพื่อขอเลขที่จดแจ้งกับทางองค์การอาหารและยา (Thai FDA)


ทำการผลิตและส่งมอบสินค้า (Production and Shipment)

เมื่อผลการทดสอบการเข้ากันได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ — ผ่านเรียบร้อย  และการยื่นขอจดแจ้งสูตรจากอย. ได้รับการอนุมัติแล้ว   ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะแจ้งผลให้คุณทราบ พร้อมทั้งให้คุณทำการเปิดใบสั่งซื้อ ตามแผนที่ได้แจ้งไว้กับทางฝ่ายขายของบริษัทฯ  

ในขณะเดียวกันก็ทำการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต    ฝ่ายผลิตก็จะวางแผนการผลิตและวางแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิต   เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จะลงมือผลิตสินค้าของคุณ และทำการส่งมอบตามแผนที่วางไว้

 

products

 

ขึ้นบน

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com