ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)

 

ฉลากสินค้า – กับความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอาง!


       จากบทความตอนที่แล้ว เรื่อง เลขที่อย. บนฉลากเครื่องสำอาง — สัญญลักษณ์ของความมั่นใจ... หรือ เครื่องมือหากินของมิจฉาชีพ พวกเราคงได้ทราบกันแล้วว่า ปัจจุบัน เครื่องสำอางทุกชนิด จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเลขที่ อย. และเลขที่อย. ก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเครื่องสำอางนั้นปลอดภัยและน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ประการใด

แล้วอะไร คือสิ่งที่บ่งบอกความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอาง?

       ขอย้ำนะค่ะว่า ปัจจุบันนี้ ความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอาง เราสามารถดูได้จาก ข้อมูลที่บ่งบอกไว้บนฉลากเครื่องสำอาง ซึ่งฉลากของเครื่องสำอางต้องใช้ข้อความภาษาไทย ที่มองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความจำเป็นตามประกาศของคณะกรรมการเครื่องสำอาง


NOTE:
เมื่อไม่นานมานี้ ทางอย. ได้ลงประกาศเรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน

... และได้ยกเลิกประกาศเรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551


       ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถดูได้ตามตารางข้างล่างค่ะ


       จากตาราง จะเห็นได้ว่าประกาศใหม่ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมหลักจากประกาศเดิมอยู่เพียงข้อเดียว นั่นก็คือ
เพิ่มเลขที่ใบรับแจ้ง ลงบนฉลากเครื่องสำอาง!

       สำหรับฉลากที่มีพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ก็ต้องเพิ่ม เดือนปีที่ผลิต และเลขที่ใบรับแจ้งลงในฉลากอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมกำหนดแค่ให้มี ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า และเลขที่แสดงครั้งที่ผลิต ลงในฉลาก

       จากรูปข้างบน เป็นตัวอย่างของฉลากเครื่องสำอางที่จะต้องมี  จะเห็นได้ว่า ต่อไปนี้ ฉลากเครื่องสำอางจะต้องระบุเลขที่ใบรับแจ้ง ซึ่งเลขที่ใบรับแจ้งนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเครื่องสำอางนั้น มีการจดแจ้งทะเบียนสูตรเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ดังนั้น เครื่องสำอางที่ระบุเลขที่ใบรับแจ้ง
แสดงว่า เครื่องสำอางนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากอย.ว่ามีส่วนผสมที่ปลอดภัยแล้วค่ะ!

 

       แต่อย่าลืมว่า การดูแค่เลขที่ใบรับแจ้งอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เพราะอาจมีคนบางกลุ่มที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายปลอมแปลงเลขที่ใบรับแจ้งขึ้นมาได้ ดังนั้น เราจึงควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ย่อมดีและปลอดภัยที่สุดค่ะ

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขึ้นบน

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com