ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)

 

Beta-White (β-White) สารตัวแรกที่อ้างว่า "มีผลต่อยีนที่ควบคุมการสร้าง
เอ็นไซม์ Tyrosinase" — Concept ล่าสุดที่น่าสนใจมาก!

 

หลักการ

ถ้า MITF เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกกดการทำงาน ก็จะมีผลต่อเอ็นไซม์ Tyrosinase (เนื่องจากแม่พิมพ์ MITF เปลี่ยนไป) ก็จะมีผลต่อการสร้างเม็ดสีเมลานิน การแบ่งตัวและอายุของเซลล์เมลาโนไซต์เปลี่ยนไปด้วย — จุดนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา นั่นคือ การพัฒนาสารที่สามารถยับยั้ง MITF ไม่ให้ทำงาน — เป็นการยับยั้งในระดับพันธุกรรมหรือยีน นั่นเอง! (ผมแนะให้คุณอ่านบทความ การควบคุมการสร้างเม็ดสีเมลานิน — ในระดับยีน (พันธุกรรม) ... แนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผิวที่ขาวใส ... คุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น)


หมายเหตุ: โรค Waardenburg Syndrome type IIA มีลักษณะอาการคือสีผิวและสีผมผิดปกติ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของยีน MITF

 

       ครับ จากหลักการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผิวขาวใสตัวใหม่ล่าสุดขึ้นมา...

       สารตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้หลักการนี้ก็คือ β-White™ — เป็นสารประกอบพวกเป็ปไทด์ที่จะจับกับ TGF-β receptor — ตำแหน่งเดียวกับของ TGF-β1 (TGF-β agonist peptide)   เมื่อจับกับ receptor แล้วก็จะออกฤทธิ์เหมือนกับ TGF-β1 + TGF-β receptor รวมตัวกัน  

       นอกจากนี้ สารตัวนี้จะถูกหุ้มอยู่ในไลโปโซมอีกที เพื่อให้สารที่ว่านี้ มีความเสถียรมากขึ้นและเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น ดังรูป

2


       β-White™ จะไปจับที่ TGF-β receptor ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับของ TGF-β1 และออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ TGF-β1 (เนื่องจาก TGF-β1 มีน้อย จะหลั่งออกมา เฉพาะเมื่อมีการกระตุ้นให้สร้างเมลานินเท่านั้น)

       มีการทดลองเพื่อดูผลของ β-White™ ต่อผิวหนัง เป็นการทดลองที่ค่อนข้างซับซ้อน ผมจึงขอสรุปตัดตอนเป็นภาพได้ดังนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น

1

สรุป

β-White™ + TGF-β receptor ให้ผลเหมือนกับ TGF-β1 + TGF-β receptor

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมตัวกันนี้คือ

    • ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน
    • ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ Tyrosinase
    • ยับยั้งการทำงานของ MITF
    • ยับยั้งการทำงานของ TRP-1 และ TRP-2
    • ลดการส่งเมลาโนโซมไปตามท่อเด็นไดร์ท

 

ขึ้นบน

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com