ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)

 

คุณควรเข้าใจเรื่องสีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี
เพื่อพัฒนาครีมหน้าขาวใสของคุณ — ให้มีจุดขายที่โดดเด่น! (ตอนที่ 2)


      ในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเมลาโนโซม ซื่งอยู่ในเซลล์เมลาโนไซต์อีกที ดังในรูป

      จากรูป คุณจะเห็นว่า กระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินที่อยู่ในกรอบสีแดงนี้จะเกิดขึ้นในเมลาโนโซม จากนั้นเมลาโนโซมก็จะถูกส่งผ่านท่อเด็นไดร์ทไปสู่เซลล์คีราติโนไซต์ ซึ่งก็เปรียบได้ว่าเมลาโนโซมเป็นเหมือนกับโรงงานที่ผลิตสินค้า (ซึ่งก็คือ เมลานิน) จากนั้นก็จะขนส่งไปที่ร้านค้าเพื่อแสดงสินค้า (เปรียบร้านค้าได้กับเซลล์คีราติโนไซต์)

      ดังนั้น ถ้ามีการขัดขวางการส่งสินค้า ก็จะไม่เห็นสินค้าแสดงให้เห็นที่ร้านค้า ซึ่งก็คือเราจะไม่เม็ดสีเมลานินที่ผิว เนื่องจากไม่มีเม็ดสีเมลานินที่เซลล์คีราติโนไซต์ นั่นเอง! ... พอมองเห็นภาพนะครับ

      ในการสังเคราะห์เมลานินนั้นจะดูค่อนข้างเข้าใจยากและซับซ้อนสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย แต่พวกเราไม่ต้องไปสนใจมากหรอกครับ มาจับประเด็นที่สำคัญก็พอ ผมเลยขอสรุปง่ายๆ ตามภาพด้านล่างนี้นะครับ

      ในการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ถ้าดูจากรูปด้านบน จะมีสารตั้งต้นคือ Tyrosine จากนั้นก็จะถูกสังเคราะห์ต่อไปจนในที่สุดได้เป็นเม็ดสีเมลานิน

      จะเห็นว่าในกระบวนการสังเคราะห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเอ็นไซม์หลักคือ Tyrosinase เท่านั้น และเป็นตัวที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะหาทางยับยั้งการทำงานของมันให้สำเร็จ ส่วนเอ็นไซม์ตัวอื่นๆ มีความสำคัญน้อยมากและมักจะไม่เป็นที่สนใจ ในบทความนี้จึงเน้นไปที่ Tyrosinase เป็นหลัก

      ส่วนปัจจัยที่มีผลในการกระตุ้นให้มีการสร้างเมลานิน มีดังนี้

รังสี UVA ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก ที่ไปกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ โดยตรง ทำให้เกิดการสังเคราะห์เมลานินขึ้น ดังรูป — ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยนี้

ปัจจัยที่ 2 — เซลล์คีราติโนไซต์เมื่อได้รับรังสี UV จะปล่อยสาร a-MSH (Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone), Prostaglandin E2 (PGE2), Plasmin, Adenocorticotropic hormone (ACTH) และ Endothelial-1 ซึ่งสารทุกตัวนี้จะไปกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ ให้สร้างเม็ดสีเมลานิน

      นอกจากแสงแดดแล้ว ยังพบว่ามีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้สีผิวเข้มขึ้นได้ เช่น

------------------------------------------------------

      จากบทความข้างต้นนี้ เราจึงเห็นว่า การจะลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้นั้น เราสามารถทำได้ตั้งแต่

อันดับแรก — ป้องกันปัจจัยที่มากระตุ้น ในที่นี้ได้แก่

  • ป้องกันผิวจากรังสี UV
  • หลีกเลี่ยงสารที่ทำให้ผิวไวต่อแสง
  • เลี่ยงยาคุม
  • ลดความเครียด

อันดับที่สอง — เราจะทำอย่างไรให้เอ็นไซม์ Tyrosinase

  • ลดการสร้าง
  • ลดการทำงาน
  • ชะลอไม่ให้เอ็นไซม์ที่สร้างขึ้นมาแล้ว มีศักยภาพ
  • รบกวนการทำงาน
  • เร่งการสลายตัวของเอ็นไซม์

อันดับที่สาม — ขัดขวางการแสดงผลของเม็ดสีเมลานิน

  • ยับยั้งการส่งเมลาโนโซมไปตามท่อเด็นไดร์ท

------------------------------------------------------


      จากแนวทางนี้ เราก็มาดูกันต่อว่า ในแต่ละขั้นตอนของกลไกการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินนี้ มีสารสกัด/สมุนไพรตัวใดออกฤทธิ์ที่จุดไหนบ้าง เพื่อที่คุณจะได้กำหนดจุดขายของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณได้ มีดังนี้

ผลต่อกระบวนการผลิตเมลานิน

      จะให้ความสำคัญเน้นไปที่เอ็นไซม์ Tyrosinase เป็นหลัก โดยเน้นการทำงานในระดับเอ็นไซม์ ดังนี้


ผลต่อการแสดงผลของเม็ดสีเมลานิน

      ขั้นตอนนี้จะเป็นการขัดขวางเมลาโนโซม ไม่ให้นำส่งเม็ดสีเมลานินผ่านไปตามท่อเด็นไดร์ท ไปที่เซลล์คีราติโนไซต์ได้ จึงทำให้สีผิวจางลง

 

แนวความคิดใหม่่

      ล่าสุดมีการพูดถึงการยับยั้ง Tyrosinase ในระดับยีน

      ปกติก่อนจะมีการแบ่งเซลล์เมลาโนไซต์เพื่อเพิ่มจำนวน ที่โครโมโซมจะมีการจำลองยีนขึ้นมาอีก 1 ชุด ที่เหมือนกันทุกประการ โดยมี Microphtalmia-associated transcription factor (MITF) เป็นตัวที่ควบคุมการจำลองยีน (ซึ่งยีนที่ว่านี้จะไปควบคุมการสังเคราะห์เมลานินอีกต่อ) จากนั้นจึงจะมีการแบ่งโครโมโซมและแบ่งเซลล์ตามมา ทำให้ได้เซลล์เมลาโนไซต์ใหม่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเซลล์เมลาโนไซต์ใหม่ที่ได้นี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์เดิมทุกประการ

      ดังนั้นถ้ามีการขัดขวางการจำลองยีน มีผลให้เซลล์ใหม่ที่ได้มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเซลล์ตัวเดิม (เซลล์เมลาโนไซต์ใหม่นี้จะสร้างเมลานินได้ไม่ดีเท่าเซลล์เดิม) และถ้ามีการยับยั้งการแสดงผลของ MITF ด้วย ก็จะทำให้ลดการทำงานของเอ็นไซม์ Tyrosinase ได้

ส่วน Transforming growth factor - β1 (TGF- β1) จะมีบทบาทต่อการเพิ่มจำนวนและการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนี้ ยังพบว่า TGF- β1 จะไปลดปริมาณของเมลานินได้ โดยลดการทำงานของ Tyrosinase และ MITF

      ทฤษฎีนี้ค่อนข้างจะใหม่ ซับซ้อนและเข้าใจยากสักหน่อย สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเรื่องพันธุกรรม ก็เอาเป็นว่า เป็นการยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน — ในระดับยีน ก็พอครับ! (ถ้าคุณต้องการจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ผมแนะนำให้คุณอ่านได้จากบทความ : การควบคุมการสร้างเม็ดสีเมลานิน — ในระดับยีน (พันธุกรรม) แนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผิวที่ขาวใส)

NOTE: ถ้าคุณคิดจะเลือกใช้จุดขายนี้ให้กับผลิตภัณฑ์หน้าขาวใสของคุณ คุณต้องระวังการใช้คำในสื่อโฆษณาของคุณ เพราะอาจจะเป็นที่เพ่งเล็งของทาง อย.ได้คร้บ — แต่ถ้าคุณยังสนใจจะใช้จุดขายนี้ได้อย่างถูกต้องและสบายใจ คุณสามารถโทรปรึกษาทีมงานเราได้ครับ


แนวทางการประยุกต์

      เมื่อคุณเรียนรู้ภาพรวมทั้งหมดแล้ว คุณก็สามารถวางแผนสร้างจุดขาย (เพื่อใช้ในการโฆษณา) ของผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมาเองได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการจะให้ครีมบำรุงผิวของคุณไปยับยั้งที่กระบวนการสังเคราะห์เมลานินในขั้นตอน ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ Tyrosinase ร่วมกับยับยั้งการส่งเม็ดสีเมลานินไปที่ผิวชั้นบน — คุณก็เลือกดูว่าจะใช้สารออกฤทธิ์ตัวไหนเป็นจุดขายและเป็นตัวกลไกหลักในการทำงาน เป็นต้น

      จากที่กล่าวมานี้ทั้งหมด ก็พอเป็นแนวทางให้ทุกท่านสามารถนำไปหาจุดขายของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้ขาวใสได้ โดยไม่ต้องถูกใครหลอกเอา (โดยเฉพาะบางแห่งที่หาประโยชน์จากการไม่รู้ของคุณ)

      แต่ถ้าคุณอ่านไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจดี หรือไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำหนดขึ้นมานั้น มีจุดขายที่ยังไม่ชัดเจนพอ ก็สามารถโทรเข้ามาหารือกับทีมงานเราได้ครับ ที่ 086-377-8710, 086-377-8720 และ 086-377-8730 หรือส่งอีเมล์มาขอคำแนะนำได้ที่ cs@brecosmeticshop.com

 

 

ขึ้นบน

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com